Tom 32 Nr 1 (2018): STUDIA SEMIOTYCZNE
STUDIA SEMIOTYCZNE
Aktualny numer Studiów Semiotycznych dotyczy głównie zagadnień argumentacji, potocznych rozumowań i publicznych debat. Problematyka ta mieści się w obrębie kilku dyscyplin tradycyjnie związanych z profilem Studiów: filozofii, językoznawstwa, psychologii oraz nauk o komunikacji społecznej. 
Pełny numer
PDF

Od Redakcji

Andrzej Biłat
Od redaktora naczelnego
PDF
Kamila Dębowska-Kozłowska, Piotr Kulicki
7–8
Od redaktorów numeru
PDF

Dyskusje

Michał Federowicz, Marcin Koszowy, Anna Bendrat, Kinga Białek, Krzysztof Biedrzycki, Katarzyna Budzyńska, Agnieszka Budzyńska-Daca, Dawid Czaczkowski, Piotr Francuz, Martin Hinton, Marcin Karpiński, Filip Kobiela, Robert Kublikowski, Szymon Makuła, Marcin Selinger, Bartłomiej Skowron, Andrzej Stefańczyk, Wojciech Suchoń, Agnieszka Sułowska, Magdalena Swat-Pawlicka, Barbara Ścigała-Stiller, Ewa Wasilewska-Kamińska, Krzysztof A. Wieczorek, Olena Yaskorska, Maria Załęska, Małgorzata Zambrowska, Tomasz Żurek, Natalia Żyluk
161–178
Argumentacja w edukacji. Postulaty badań edukacyjnych w Polskiej Szkole Argumentacji
PDF
Kazimierz Świrydowicz
201–226
W sprawie uwag Pana Piotra Kozaka dotyczących mojej książki
PDF